Team

Bodypoint is een bewegingscentrum opgericht door Wouter Verdickt.

Revalidaties – Sport – Algemene Kinesitherapie – Manuele Therapie


Ik ben van jongsaf bezig met de mens in beweging. Als tiener combineerde ik voetbal met zwemmen, waarna ik me als coach verbond aan Zwemclub Lorelei Londerzeel. Na mijn studies Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de KU Leuven, bouwde ik eerst ervaring op bij enkele collega’s. Met Bodypoint kan ik focussen op wat me het meest interesseert: de mens in beweging. In mijn behandelingen start ik vanuit een zo algemeen mogelijk beeld van de patiënt en zijn klachten. Aan de hand van de patiënt zijn vragen en doelen, de huidige wetenschappelijke evidentie en mijn ervaringen, gaan we aan de slag om de therapie te optimaliseren.


Om mijn kennis up-to-date te houden, maak ik er een punt van om geregeld bij te scholen.


  • Kinesitherapeut Bodypoint
  • Coach Fitality Club Londerzeel
  • Lid Schoudernetwerk Vlaanderen
  • Trainer B Zwemmen

Visie - Specialisaties

Bodypoint is een centrum voor kinesitherapie, revalidatie en sport.

Los van acute en chronische klachten, focussen we op (post-operatieve) revalidaties en coaching. Gebaseerd op de doelen en noden van de patiënt bouwen we de revalidatie op. Hierbij zoeken we steeds zo bewegingsgericht mogelijk

Los van de kinesitherapie bieden we ook een bescheiden trainingsfacility waar sporti