Missie en visie

Met Bodypoint streven we naar de beste zorg voor onze patiënten. We willen de drempel naar gespecialiseerde zorg verlagen door een goede samenwerking aan te bieden. We vinden het daarom ook essentieel om de zorgverlening mee te laten gaan met de tijd. Om onze missie te bereiken steunt onze werking op 5 pijlers: Kwaliteit, Communicatie, Levensstijl, Duurzaamheid, Teamwork

Kwaliteit

Kwaliteit staat vooraan in onze manier van werken. Al onze collega’s volgen regelmatig bijscholingen om up-to-date te blijven met de huidige inzichten in de zorg. Verder zetten we in op een kwalitatieve accommodatie opdat we een zo optimaal mogelijke (zorg)begeleiding kunnen garanderen.

kwaliteit pijler
communicatie pijler

Communicatie

Communicatie is in de 21e eeuw niet meer weg te denken. Er is online veel informatie te vinden. Echter werken we met jou, een persoon. Ieder persoon heeft zijn verhaal. Door te luisteren naar jouw verhaal en onze ervaring te koppelen met de huidige wetenschappelijke inzichten, laten we je door het bos de bomen weer zien. We maken er ook een punt van om de nodige informatie binnen het behandelend team (zoals de huisarts, diëtist, …) vlot maar discreet door te geven. Op die manier werken we stap voor stap aan zorgoptimalisatie.

Levensstijl

Onze levensstijl speelt onderliggend vaak een rol bij fysieke of mentale klachten. Blessures komen vaak tot stand door een gebrekkige balans tussen belasting en herstel. Maar ook een verstoord voedings- of slaappatroon weegt op onze fysieke en mentale gezondheid. We proberen het probleem steeds ruimer te zien dan de specifieke uiting. Door aan de algemene levensstijl te werken streven we naar resultaten op lange termijn.

levenstijl pijler
duurzaamheid pijler

Duurzaamheid

Duurzaamheid is bijgevolg een vierde pijler. We hebben maar één lichaam, dat ons hele leven moet meegaan. Focussen op lange termijn resultaten zorgt dat we duurzaam met ons lichaam omspringen. Zo helpen we je niet alleen tijdens de behandel- of trainingssessies, maar ook nadien!

Teamwork

Teamwork makes the dream work. Steeds meer wordt duidelijk dat eenzijdige therapie onvoldoende is in de begeleiding van patiënten. Multidisciplinair teamwork is voor ons dan ook een sleutelbegrip in de toekomstige gezondheidszorg. Met Bodypoint dragen we ons steentje bij aan deze multidisciplinaire zorgverstrekking om op die manier de drempel te verlagen naar gespecialiseerde zorg.

teamwork pijler