Naomi

Sanne Van Crombruggen

Psycholoog – Psychotherapeut

sanne@bodypoint.be –  0472266644

Het mentale en emotionele welzijn krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Iedereen maakt immers wel eens een moeilijkere periode door. Soms lukt het niet om hier alleen of met de hulp van je omgeving uit te geraken. Misschien heb jij het gevoel minder vat te hebben op je leven? Of maak je je zorgen over bepaalde aspecten van je leven? Een gesprek met een psycholoog kan opnieuw deuren openen en je perspectief verbreden. Door een frisse blik en een luisterend oor krijg je de ruimte om je verhaal te doen.

Werkwijze

Heb je een vraag naar extra begeleiding of ondersteuning? Dan kan je me contacteren en plannen we een kennismakingsgesprek in. Tijdens dit gesprek schetsen we een algemeen beeld van wat jou tot bij mij brengt. We verkennen je huidige situatie en je verwachtingen naar de toekomst. Vervolgens leg ik enkele praktische afspraken uit. Als je met vragen zit, kan je me deze zeker stellen.  

De kostprijs voor een sessie bij de psycholoog is €60. Dit bedrag wordt telkens betaald op het einde van een sessie. Dit kan cash of via de Bancontact app. Als je niet aanwezig kan zijn op de afspraak, vraag ik je om minstens 24 uur voor de gemaakte afspraak te annuleren. Bij niet tijdig annuleren of niet opdagen, vraag ik om het tarief te betalen als vergoeding van de gereserveerde tijd.

Terugbetaling

Een sessie duurt ongeveer 50 minuten en kost 60 euro. Dit bedrag wordt telkens betaald op het einde van een sessie. Dit kan cash of via de Bancontact app. Als je niet aanwezig kan zijn op de afspraak, vraag ik je om minstens 24 uur voor de gemaakte afspraak te annuleren. Bij niet tijdig annuleren of niet opdagen, vraag ik om het tarief te betalen als vergoeding van de gereserveerde tijd.

Als erkend psycholoog en -therapeut is er een terugbetaling door de mutualiteit mogelijk. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, raadpleeg je best je mutualiteit.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 912117774
Visumnummer FOD Volksgezondheid: 287600

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden via 0472266644

MOMENTEEL NEEM IK, JAMMER GENOEG, GEEN NIEUWE CLIËNTEN AAN. WE PROBEREN ZO SNEL MOGELIJK EEN DOORVERWIJZINGSLIJST TE PUBLICEREN.