Tinnitus

door | feb 1, 2023 | Kinesitherapie, Psychologie

door Emy Van Rode – Kinesiste

Tinnitus of ‘Oorsuizen’

Wat is tinnitus? 

Tinnitus of oorsuizen is het waarnemen van een geluid zonder dat er een omgevingsgeluid aanwezig. Er is dus geen externe gehoorprikkel, hoewel men een geluid waarneemt, een zogenaamd ‘fantoomgeluid’. Dit geluid kan als volgt worden ervaren: Zoemen, piepen, brommen, suizen,… en kan aan één kant of beide kanten voorkomen. 10 tot 15% van de bevolking zou te kampen hebben met tinnitus. We kunnen dus stellen dat veel mensen dit probleem ervaren.

Tinnitus is meer dan het oorsuizen na een feestje

Mogelijke oorzaken van oorsuizen

– Gehoortrauma: Door een lawaaitrauma, langdurige blootstelling aan te luid geluid, …

– Gehoorverlies: Door het ouder worden of na een gehoortrauma.

– Problemen in de nek- en/of kaakregio, spierspanning, migraine, …

– Medicatiegebruik zoals bv. Aspirine en ontstekingsremmers.

– Andere, …

Er zijn factoren die een invloed kunnen hebben op het in stand houden van de tinnitus, waardoor deze

chronisch wordt:

– Stress, angst, depressie

– Vermoeidheid

– Het constant focussen op de tinnitus

– De relatie tussen tinnitus en caffeïne-, alcoholgebruik, roken en obesitas wordt beschreven

maar is nog niet duidelijk bewezen.

 

Niet elke tinnitus is dezelfde

Somatische tinnitus

Er zijn, afhankelijk van de oorzaak en de aard van de tinnitus, verschillende vormen beschreven. Één daarvan is ‘somatische tinnitus’. Dit is een vorm van tinnitus gerelateerd aan problemen in de nek-, en/of kaakregio. Er is een sterke relatie met de aanwezigheid van kaakklachten. Oorsuizen komt namelijk 8x meer voor bij patiënten met kaakproblemen dan bij andere problemen. Het kan ontstaan door een overbelasting van het kaakstelsel door kaakgewrichtsproblemen en/of klemgedrag (tandenknarsen, tanden klemmen, nagelbijten,…) en spierspanning in de nek- en schouderregio. Ook kan het ontstaan na een hersenschudding of whiplashtrauma.

Bij Somatische tinnitus wordt het geluid uitgelokt of door bewegingen van het hoofd, de nek, de kaak en de ogen. Soms kan deze beweging juist een vermindering van de klacht veroorzaken. Ook het aannemen van bepaalde houdingen (vb: bureauwerk) kan de tinnitus uitlokken. Typisch aan een somatische tinnitus is dat het geluid veranderlijk is en zelfs tijdelijk kan verdwijnen. Het geluid heeft in dat geval niet steeds dezelfde intensiteit of frequentie. Soms verandert ook de aard van het geluid, bijvoorbeeld van eerder suizen naar piepen of brommen.

 

Kinesitherapie bij tinnitus, is dat nuttig?

Het is bewezen dat kinesitherapie een gunstig effect heeft op tinnitusklachten als het gaat om somatische tinnitus. Bij het vraaggesprek gaan we na of er een verband is met andere symptomen zoals nek-schouderpijn, klemgedrag van de kaak, een klikgeluid in het kaakgewricht, hoofdpijn/migraine, een recent ongeval/whiplash/hersenschudding,… Indien dit aanwezig is gaan we na welke factoren de tinnitus uitlokken door de hoofd-, kaak-, nekregio te onderzoeken tijdens het kinesitherapeutisch onderzoek.

 

Behandeling

We kunnen de tinnitus zelf niet behandelen, maar we kunnen wel de uitlokkende factoren behandelen met als doel de tinnitusklachten en de klachten die ermee gepaard gaan te verminderen. Dit houdt in: Het aanpakken van de problemen in de hoofd-, kaak-, nekregio door het toepassen van manuele therapie, oefentherapie, houdingsadvies, triggerpoint therapie of dry needling,… De combinatie met cognitieve therapie (psycholoog) is aangewezen wanneer er naast tinnitus sprake is van verhoogde stress, angstgevoelens of depressieve gevoelens.

 

Nog enkele tips

– Vermijd luide muziek, gebruik van oortjes,…

– Let op je medicatiegebruik zoals ontstekingsremmers en aspirine.

– Probeer je focus te verleggen weg van de tinnitus

– Achtergrondgeluid zoals witte ruis kan helpen om de focus te verleggen

– Een goede nachtrust en goede slaaphygiëne

– Een gezonde levensstijl verzorgen: Rookstop, voldoende lichaamsbeweging, beperk overmatig caffeïne- en alcoholgebruik.

Wie is Emy Van Rode?

Wouter

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Na het behalen van mijn diploma in de sportkinesitherapie volgde ik nog een bijkomende postgraduaatopleiding Manuele therapie aan de Universiteit Gent. Sinds enkele jaren ben ik behoorlijk geboeid geraakt door de complexiteit van kaakgewrichtsproblemen en gerelateerde aandoeningen van het hoofd en de hals. In deze specialisatie blijf ik me jaar op jaar verdiepen.

Meer weten over Emy?

Maak een afspraak met Emy!